T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Öğrencilerimizin Dikkatine !!!

 

Üniversitemiz tarafından verilmiş olan stu.thk.edu.tr uzantılı e-posta adresleri mezuniyetinizi takip eden dönem sonunda kapatılacaktır.

THKU-BİM