T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

HABERLER

# Tarih Konu İçerik
1 18-11-2020 Yardım Masası Hk.
2 18-11-2020 Moodle Kayıt İşlemleri Hk.
3 18-11-2020 E-Posta İşlemleri Hk.
4 18-11-2020 ALMS Sistemine Giriş Yapılması Hk.
5 18-11-2020 ALMS Kullanıcı Klavuzu
6 18-11-2020 MS TEAMS Bilgilendirme Hk.