T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

E-Posta İşlemleri Hk.

Öğrencilerimiz “stu.thk.edu.tr” uzantılı e-mail hesaplarını, SİS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden oturum açtıktan sonra aşağıdaki belirtildiği gibi; kişisel şifrenizi oluşturduktan sonra e-mail hesabınızı kullanabilirsiniz.

Öğrenci E-Mail (Office365) İşlemleri;

Öğrenci Bilgi Sistemi (http://sis.thk.edu.tr) oturum açıyoruz,

  • Kullanıcı İşlemleri (menü) ->Eposta İşlemleri (menü) -> Hesap Oluştur  (Hesabınızı Yoksa)
  • Kullanıcı İşlemleri (menü) è Eposta İşlemleri (menü) è Şifre değiştir  (Şifrenizi Hatırlamıyorsanız)
Kullanıcı AdınızÖrnek Kullanıcı Adı
E-PostaÖğrenci E-mail Adresinizs180123456@stu.thk.edu.tr
wi-fi(Kablosuz İnternet)s(Öğrenci Numaranız)180123456
Bilgisayar Labs(Öğrenci Numaranız)180123456

Not:    Şifre en az 10 karakter olmalıdır.  Ayrıca, büyük harf, küçük harf, sayı ve özel karakter (*-+.,! vb.) içermelidir.

  • Bu şifreniz Öğrenci Bilgi Sistemi(http://sis.thk.edu.tr) ve moodle-Uzaktan Eğitim Sistemi(http://moodle.thk.edu.trşifrelerinizi değiştirmez.
  • Burdaki değişiklikler sadece kablosuz internetkampüs içindeki bilgisayarlara erişim ve üniversite e-posta adresinize erişim için kullanabilirsiniz.