T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Yardım Masası Hk.

Üniversitemizin Değerli Akademisyen ve Araştırmacıları,

Yazılımsal veya Donanımsal sorunlar için https://helpdesk.thk.edu.tr/index.php adresi üzerinden teknik destek kaydı oluşturabilirsiniz.