THK Üniversitesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

 

MİSYONU

Üniversitemiz bünyesindeki teknolojik alanları fiziki altyapı gereksinmelerini en yüksek düzeyde karşılamak, hızlı, kesintisiz ve çağdaş bir hizmet anlayışı ile sunmak.

VİZYONU
Uluslararası ve ulusal ölçekte bilişim alanındaki gelişmeleri takip etmek, verilen hizmeti kolaylaştırmak suretiyle, bilişim hizmeti sunmada örnek ve öncü bir birim olmak.